This word has appeared 1 times
|Surah| 55 |Juz| 27 |Ruku| 1 Divine Beneficence |Hizb|54 |Ayat| 7 |Next
snan= 055007
|s_arabic| |Listen|

|Transliteration| Waalssamaa rafaAAaha wawadaAAa almeezana

|English| He raised the heaven high and set the balance.

|Urdu1| آسمان کو اُس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی

General English Urdu Transliteration Personal