This word has appeared 1 times
|Surah| 52 |Juz| 27 |Ruku| 1 Success of the Faithful |Hizb|53 |Ayat| 13 |Next
snan= 052013
|s_arabic| |Listen|

|Transliteration| Yawma yudaAAAAoona ila nari jahannama daAAAAan

|English| The Day when they are driven and pushed to Hell-Fire,

|Urdu1| جس دن اُنہیں دھکّے مار مار کر نارِ جہنّم کی طرف لے چلا جائے گا

General English Urdu Transliteration Personal